جمعه 29 فروردين 1393  |  ثبت نام  |  ورود English  |  French  | 
فعالیتها

فعالیت های مجموعه مهندسین مشاور رگا زمین ساخت از بدو تاسیس:

 

پروژه های انجام شده و در حال انجام:

 

·        گردآوری اطلاعات برای تهیه بانک اطلاعاتی تکتونیک ایران – پروژه بانک اطلاعات زمین شناسی ایران، پایگاه ملی داده های علوم زمین (سال 1387)

·         

·        مطالعات سنگ شناسی، تکتونیک،  زمین شناسی ساختمانی، رقومی سازی، GIS و تهیه نقشه های کاربردی اکتشافی در مقیاس های 1:250000 و 1:100000 ایران و تهیه پنج جلد گزارش در ارتباط با اکتشاف کانی های رسوبی - پروژه اکتشاف رسوبی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (سال 1387)

·        تهیه چهار برگ نقشه زمین شناسی محدوده گرگان (گرگان، نودیجه، زیارت، حاجی آباد) به مقیاس 1:25000 – مهندسین مشاور پی سنگ (سال 1388)

·        تهیه نقشه زمین شناسی کواترنر به مقیاس 1:25000 ناحیه جاجرم – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (سال 1389)

·        مطالعه و بررسی گسل های جوان و پویای ساختگاه سد بهشت آباد و تعیین سن گسل های جوان (سال 1389)

·        تهیه، تکمیل، استاندارد سازی و رقومی سازی 5 برگ نقشه زمین شناسی ایلام، لار، داراب، قشم-لارک و کیش-لاوان با مقیاس 1:250000 و 41 برگ نقشه پوشش دهنده آنها با مقیاس 1:50000 در ناحیه زاگرس – شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف (سال 1389)

·        تهیه، تکمیل، رقومی سازی، کارتوگرافی و GIS Ready نمودن تعداد 42 برگ نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:50000 در ناحیه فارس، حوضه رسوبی زاگرس- شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف (سال 1390)

·        مطالعه ویژگی های کینماتیکی گسل های منطقه خلخال با مقیاس 000/1:50 و شناخت جایگزینی مواد معدنی در ارتباط با ساز و کار گسل ها و عمومیت دادن این ساز و کار با گسل های بنیادی استان اردبیل (سال 1391)

·        مدل سازی ساختارهای بستر خلیج فارس در محدوده 5 بلوک، شرکت پتروسار (1392)

 

شرکت در مناقصه ها:

·        شرکت ملی نفت ایران 88134- 89101- 89102 - 89114--89135- 89136- 89140- 90101- 90102- 90112- 90148- 90152- 90174- 90175- 91115-  91175- 92117- 92121- 92122- پروژه های پژوهشی بررسی نقش استرس و استرین در ایجاد شکستگی در سنگ مخزن بنگستان میدان اهواز و سنگ مخزن آسماری در میدان مارون)،

·        شرکت ملی گاز ایران (10/89 – 84/گ 35/89)

·        شرکت صنایع مس ایران ( 1463)